Engelske marketingroller oversat til dansk

3 fancy marketingstillinger oversat til dansk

Engelsk udgør en større og større del af det danske sprog. Film, TV, computerspil og sociale medier er nogle af de ting, der især har påvirket danske unges brug af engelsk i hverdagen. Især støder man på engelske udtryk inden for online markedsføring – af de brancher, hvor der konstant opstår nye trends.

Her forklarer vi 3 almindelige stillinger, som er typiske inden for markedsføring og reklame.

Content creator

En content creator er en person, der producerer content, eller indhold, til digitale platforme – typisk hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve. Det er primært tekst, billeder og video, så det er vigtigt som content creator at have flair for det visuelle.

Det kan variere fra sted til sted, men ofte vil en content creator stå for hele processen, lige fra udtænkning og planlægning til udformning af indholdet. Fordi rollen er så bred, er der ikke nogen dansk én-til-en-oversættelse.

En content creator kan have mange forskellige uddannelser, men typisk vil man have en baggrund inden for kommunikation eller digitalt design.

Copywriter

En copywriter er på godt dansk en tekstforfatter. Typisk vil en copywriter skrive reklametekster, som skal ramme en bestemt målgruppe. Derfor er det særligt vigtigt at en copywriter kan skrive, så sproget i teksten bliver fængende for læseren.

Ofte har man som copywriter en baggrund som journalist eller inden for kommunikation eller litteraturvidenskab.

Til forskel fra eksempelvis en journalist og andre typer skribenter, så skriver en copywriter tekster, der opfordrer til handling – f.eks. købe, signe up eller dele.

Data Analyst

En Data Analyst, også kaldet en Data Scientist eller en dataanalytiker på dansk, beskæftiger sig med data. Helt overordnet går jobbet som Data Analyst ud på at analysere større mængder data og udnytte disse til at skabe værdi for virksomheden.

I sit job vil en Data Analyst kombinere sin viden om maskinlæring, statistik, matematik og forretningsforståelse til at få indsigt i nye muligheder for virksomheden. I en marketingafdeling kan en Data Analyst lave en dybdegående analyse af, hvordan brugerne reagerer på bestemt indhold – værdifuld viden, som resten af marketingholdet kan bruge til at vurdere om en eventuel tilpasning af strategi er nødvendig.

En Data Analyst vil typisk have en uddannelse i Dataanalyse, Data Science eller andre uddannelser, hvor man lærer at bearbejde og fortolke større mængder data.

spacer