Børn

Grunde til at ophæve fælles forældremyndighed

Grunde til at ophæve fælles forældremyndighed

Er forældrene ikke længere sammen, er det som udgangspunkt det bedste for barnet, hvis forældrene kan blive enige om fælles forældremyndighed. Dog kan der være tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at kun den ene af forældrene har den fulde forældremyndighed.

spacer
spacer