Grunde til at ophæve fælles forældremyndighed

Grunde til at ophæve fælles forældremyndighed

Er forældrene ikke længere sammen, er det som udgangspunkt det bedste for barnet, hvis forældrene kan blive enige om fælles forældremyndighed.

Dog kan der være tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at kun den ene af forældrene har den fulde forældremyndighed.

Ifølge forældreansvarslovens kan den fælles forældremyndighed ophæves, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste. Det vil sige, at forældrene ikke kan håndtere deres uenigheder, uden at det går ud over barnet.

Derudover er der en række forhold, der kan være medvirkende til, at den fælles forældremyndighed kan ophæves:

  • En forælder har udøvet vold mod enten barnet, den anden forælder eller andre familiemedlemmer
  • Der er sket seksuelt overgreb mod enten barnet, den anden forælder eller andre i familien
  • En forælder har et massivt misbrug
  • En forælder lider af alvorlig psykisk sygdom eller andet, som gør, at forælderen ikke er i stand til at tage del i væsentlige beslutninger omhandlende barnets liv
  • En forælder er ikke interesseret i at give barnet omsorg og har via sin adfærd vist, at vedkommende ikke ønsker at være en del af barnet liv.

Uenigheder mellem forældrene

Som udgangspunkt er mindre uenigheder mellem forældrene – såsom valg af skole – ikke nok til at ophæve den fælles forældremyndighed. I sådanne tilfælde vil Familieretshuset kunne hjælpe jer med at finde frem til en fælles løsning.

Er der derimod tale om uenigheder, der handler i strid mod barnets bedste, kan der være grundlag for, at forældremyndigheden overgår til den ene af forældrene. Det kan eksempelvis være, at den ene forælder nægter at give samtykke til en nødvendig operation.

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal have bopæl, kan dette gøres i retten uden at den fælles forældremyndighed ophører.

Hvordan søger jeg om fuld forældremyndighed?

Hvis du ønsker at søge den fulde forældremyndighed over jeres barn, og du mener, at du har tilstrækkelige argumenter, skal du kontakte Familieretshuset.

I første omgang vil begge forældre blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor en sagsbehandler vil fungere som mægler og hjælpe jer med at nå til enighed om forældremyndigheden.

Hvis I ikke kan blive enige med hjælp fra Familieretshuset, vil sagen gå videre i retten. Retten vil herefter træffe afgørelse ud fra barnets behov.

spacer