Har du brug for assistance fra en bogføringsvirksomhed til din årsrapport?

regnskab-aersrapportDer er mange ting man skal tænke over, hvis man opretter en virksomhed – eksempelvis indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Som nyudklækket selvstændig kan det være svært at overskue hvem der skal indsende hvad, og hvornår det skal indsendes. I det nedestående kan du måske få et bedre overblik over netop dette. 

Hvem skal indsende årsrapport og hvornår?

Reglerne for hvem og hvornår man skal indsende sin virksomheds årsrapport kan umiddelbart synes indviklede. Nogle virksomheder skal indberette årsrapporten digitalt, mens andre kan aflevere den i papirform. Virksomheder der hører til regnskabsklasse B og C skal indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen. Der er et antal virksomheder der ikke har mulighed for at indberette årsrapporten digitalt og de skal derfor indsende årsrapporten på papir til styrelsen.

  • Denne særregel omfatter virksomheder, der er under likvidation. Disse skal i stedet indsende deres afsluttende likvidationsregnskab på papir.
  • Underafdelinger af udenlandske virksomheder skal også indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir.
  • De modervirksomheder, der udnytter muligheden for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, skal indsende årsregnskabet sammen med det pågældende koncernregnskab på papir.
  • De virksomheder, der i stedet for en årsrapport indsender en undtagelseserklæring, skal indsende denne på papir.

Derudover er der bestemte virksomheder der kan undlade at indsende deres årsrapport digitalt. En papirudgave af årsrapporten kan enten fremsendes pr. post eller afleveres personligt på en af Erhvervsstyrelsens adresser.

Under alle omstændigheder skal årsrapporten være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Er du i tvivl om hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører? I tilfælde heraf skal du kontakte virksomhedens regnskabsafdeling. Men måske er jeres virksomhed slet ikke så stor, at I har en decideret regnskabsafdeling. I de tilfælde kan det være meget behjælpeligt at kontakte en bogholdervirksomhed og få hjælp til det hele.

Kilde: Erhversstyrelsen.dk

spacer