Oversættelse

Her er hvad du bør vide om professionelle oversættere

Professionel oversættelse kendetegnes ofte ved oversættelse af tekster og dokumenter der skal formidles på et andet sprog. Med den voksende globalisering og internationale virksomheder er der i høj grad blevet brug for certificerede oversættelses services og oversættelsebureauer.

Kræver det nogen ekspertise at kunne oversætte?

Selvom en person kan forstå og tale op til mange forskellige sprog, betyder det ikke at personen kan blive kvalificeret som en professionel oversætter eller tolk. Professionel oversættelse kræver utrolig meget viden inden for hvert sprog, både i hvordan man skriver, men også kommunikere. Derudover kan det også betyde meget hvis man er bekendt med kulturen fra det sprog man skal oversætte til. Alt efter kultur kan der nemlig være forskellige måder at udtrykke og fortolke sig på, og det er derfor også et område man bør have viden om.

Hvorfor er der så høj efterspørgsel på oversættelse?

Med den voksende globalisering, betyder det at alle virksomheder, helt fra de små til de store, let kan udvide sin virksomhed ud til flere lande. Derfor er det pludselig blevet vigtigt at kunne kommunikere ordentligt begge veje for at kunne få succes.
Et oversættelsesbureau kan ofte tilbyde mange former for oversættelse som hver især rammer forskellige felter rundt omkring i verden. Her kan der blandt andet nævnes:

  • Juridisk oversættelse
  • Teknisk oversættelse
  • Business oversættelse
  • Website oversættelse
  • Dokument oversættelse
  • Certificeret oversættelse

 

Ved juridisk oversættelse er der tale om dokumenter og situationer der foregår indenfor lovens rammer. Dette kan være i forhold til skilsmisse, kriminalitet og andet der kræver meget kendskab på det juridiske område før man kan fortage en oversættelse til et andet sprog.

Teknisk oversættelse ses i forbindelse med alt der har med teknik at gøre. Eksempler her er manualer og dokumenter til maskiner af enhver art, samt undervisningsmaterialer eller andet. Der kræves her kendskab til mange tekniske termer hvis en oversættelse skal være helt korrekt.

Business oversættelse er en nødvendighed mellem store internationale virksomheder der står og skal have oversat kontrakter, rapporter og andet marketing materiale der kan forekomme når man driver en virksomhed. Her kræves der en oversættelse med professionelt og højt akademisk sprog.

Website oversættelse er idag en af de typer oversættelser der er meget fokus på. Hjemmesider er idag en effektiv måde at kunne blive set på fra hele verden. Henvender hjemmesiden sig til andre sprog er det derfor vigtigt at oversættelsen er helt korrekt gennem alle siderne, da der ellers kan opstå mistillid mod virksomheden.

Dokument oversættelse dækker ret bredt over forskellige felter. Her er der tale om dokumenter mellem virksomheder, individer, uddannelser og andre tiltagende der skal kommunikere med andre fremmedesprog.

Som det sidste findes der certificeret oversættelse som bruges i forbindelse med fødsels certifikater, giftepapire, eller skole certifikater der skal sendes til udlandet eller lignende.

 

 

 

spacer